Elektriohutuskoolitus, EOT eksam

Elektriohutus elektrialaisikutele, tavaisikutele ja ohuteadlikele isikutele

Elektriohutus elektrialaisikutele, tavaisikutele ja ohuteadlikele isikutele

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

10.00 – 11.30
Seadusandluse nõuded käidukorraldusele. Käidukorraldaja, käidukava. Standardi EVS-EN50110-1 “Elektripaigaldiste käit” käsitlusala. Põhialused: käiduohutus, personal, töökorraldus, side, töökoht, tööriistad, -seadmed ja –vahendid, joonised ja dokumentatsioon, märgid ja sildid. Eesti Energia „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend“

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15
Tavatoimingud: üldtoimingud, lülitustoimingud, talituskontrollitoimingud (mõõtmised, katsetamine, tehniline kontroll). Tööde läbiviimine ja ettevalmistamine: üldnõuded, täielik kaitselahutamine, eksliku tagasilülitamisvõimaluse välistamine, paigaldise pingetuse kontroll, maandamine ja lühistamine, nõuded väikepinge- ja madalpingepaigaldistes, nõuded kõrgepingepaigaldistes, kaitse naabruses asuvate pingestatud osade eest, töö alustamise luba, taaspingestamine pärast töö lõppu. Induktsioon, ilmastikuolud ja muud kõrvalmõjud. Töötamine pingestatud elektripaigaldistel.

13.15 – Koolituse lõpp. Elektriohuteadlikkuse eksam soovijatele.

Pärast koolitust on võimalik sooritada elektriohuteadlikkuse eksam (EOT eksam) – hind koolitusel osalejatele 25€ (tavahind 35€/eksam)

EOT eksami eduka sooritamise tulemusena, väljastatakse EOT tunnistus.

Täienduskoolituse programm on seotud alljärgnevate kutsestandardite kompetentsidega:

 • Automaatik, tase 4
 • Automaatik-tehnik, tase 5
 • Sisetööde elektrik, tase 3
 • Sisetööde elektrik, tase 4
 • Sisetööde elektrik, tase 5
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
 • Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
 • Elektriseadmete koostaja, tase 4
 • Elektriinsener, tase 6
 • Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
 • Volitatud elektriinsener, tase 8
 • Elektrituulikute paigaldaja, tase 4
 • Elektrituulikute tehnik, tase 5
 • Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4
 • Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5
 • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
 • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
 • Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 

Lektorid ja muu info

 • Raivo Roasto - Kiwa Inspecta elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 4 tundi auditoorset tööd


 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com