EMÜ

Elektromagnetiline ühilduvus - teooria ja praktika

Elektromagnetiline ühilduvus - teooria ja praktika

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

9.00 – 10.30
EMÜ direktiiv, standardid, riiklikud määrused ja nende omavaheline seotus.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Mis on EMÜ? Kiirgushäiringu mõisted. Juhistiku häiringu mõisted. Häiringutasemed ja häire kriteeriumid. 

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Elektripaigaldiste üldiseloomustus EMÜ seisukohalt. Asendikategooriad, eeskirjad ja standardid rajatistele ja seadmetele. Seadmete valik, piirnormid. Häirete leevendamine.

14.30 - 14.45 Kohvipaus

14.45 - 16.15
EMC praktikas. Dokumentatsiooni näited, katsetulemuste ja hinnangute näited. 

16.15 – Täiendkoolituse lõpp.

Lektorid ja muu info

 • Harri Põldsalu - Kiwa Inspecta elektriosakonna ekspert. Harri tegeleb peamiselt elektriseadmete testimisega vastavalt LVD ja EMC direktiividele. Tal on elektriala B-klassi pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1968. Lektori kogemus aastast 2004.

  Peeter Konjuhhov - Kiwa Inspecta elektriosakonna ekspert. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1984. Lektori kogemus aastast 2012.

  Õppematerjalid: koolituse konspekt.

  Väljastatavad dokumendid: koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  Õppe kogumaht: 8 tundi auditoorset tööd

 • Lisainfo

  Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com