Kaitseklappide katsetamine

Kaitseklappide katsetamine

Pakume võimalust katsetada kaitseklappe, et määrata nende avanemisrõhku ning tihedust.

Katsetused teostame spetsiaalses kaasaegses katsestendis. Katsetulemuste kohta väljastame katseprotokolli. Kaitseklappide tegeliku avanemisrõhu teadmine võimaldab vähendada ja ennetada surveseadmete käsitlemisel ülerõhust tekkida võivat ohtu.
Katsetada on võimalik nii äärik- kui ka keermesühendustega vedrukaitseklappe, kangkaitseklappe, pilootkaitseklappe jm.
Katsetatavate kaitseklappide maksimaalne rõhk sõltub läbimõõdust vt. tabel.

Klapi ühenduse läbimõõt
Maksimaalne rõhk
Tolli
mm
Bar
½-3 15-80 110
4 100 110
5 125 110
6 150 100
8 200 60
10 250 40

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.

Täiendav info
Riho Uuring, +372 659 9474, +372 56 63 66 66, riho.uuring@inspecta.com