Ukse käigukatse EN 1191 kohaselt

Ukse käigukatse EN 1191 kohaselt

Teostame uste katseid vastavalt standardile EN 1191 "Uksekomplektide mehaaniline vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele". Tuletõkkeustele on katsetulemuste põhjal võimalik deklareerida isesulgumisvõime kriteerium C0 kuni C5 (klassifikatsioonistandard EN 13501-2 punkt 5.2.6).

Välisustele on katsetulemuste põhjal võimalik deklareerida toimivuskriteerium vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele (tootestandard EN 14351-1 punkt 4.21).

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor ning oleme registreeritud Euroopa teavitatud asutuste registris (NANDO) numbri all 1336.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Olavi Üits, olavi.ueits@inspecta.com, +372 53 42 73 27

Kristiine Kikas, kristiine.kikas@inspecta.com, +372 659 9472,               +372 526 8102

659 9472
526 8102+372 659 9472,+372 526 8102