Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus

Inspekteerimine, katsetamine, sertifitseerimine ja koolitus on kõik ohutusega seotud teenused, mis võimaldavad meil panustada hästitoimivasse ühiskonda. Neid teenuseid kasutatakse loomaks protsesse ja tooteid, mida kasutame oma töös ja igapäevaelus. Ohutu ja veelgi jätkusuutlikum ühiskond on see, mille eest Kiwa Inspecta seisab.

Me teeme tihedalt oma klientidega koostööd panustamaks üldise ohutuse ja tootlikkuse suurendamisse läbi kliendi tegevustega seotud riskide vähendamise,  seadustele ja muudele nõuetele vastavuse tõendamise ning toetades oma kliente nende toodete ja teenuste kvaliteedi tõstmisel.

Me teeme võimalikuks veelgi usaldusväärsemal ja jätkusuutlikumal viisil tegutsemise ning turvalisema keskkonna loomise.

Meie missioon on märgata varjatud riske ja valmistuda ootamatusteks enne kui risk muutub ebavajalikuks kuluks, tõrkeks või õnnetuseks. Me toetame Teid teie äritegevuses ning aitame muuta ühiskonda jätkusuutlikumaks.

Meie missioon ei teeni mitte ainult Teie ja Teie äri huve, vaid meie kõigi omi.

Kiwa Inspecta juhatuse jätkusuutlikkuse avalduse leiad parempoolsest menüüst, seotud dokumentide alt.