Ajalugu

Ajalugu

Inspecta lugu sai alguse 1975. aastal, kui tuli tagada surveanumate ja teiste elulise tähtsusega vahendite ohutus, rajas Soome riik Tehnilise Inspekteerimise Keskuse (Teknillinen tarkastuslaitos, TTL). Samal aastal võeti Rootsis vastu uus seadus Riiklikutele Katsekodadele (National Test Sites) ja 1977. aastal moodustati Rootsi Tehase Inspektsioon (Statens Anläggningsprovning).
1990ndatel läksid paljud riigid üle vabale turumajandusele. Riiklikke inspekteerimisasutusi hakati erastama ja tekkis konkurents. 1995. aastal lõppes inspekteerimise monopol Rootsis ja Rootsi Tehase Inspektsioon muutis oma nime SAQ Kontroll AB-ks. 1998. aasta jaanuaris läks Soome üle vabale turumajandusele ning samal ajal sündis ka Inspecta.

2000. aastal omandas Inspecta NDT (mittepurustavad katsed) ettevõte Huber Testimine Oy Soomes. Inspecta laienemine väljaspoole Soomet algas aastal 2005, mil tegevust alustati Lätis. Rootsi sai kontserni osaks aastal 2006, kui Inspecta omandas osa DNVst, mis oli varem SAQ Kontroll AB. Sellest ajast alates on Inspecta kasvanud orgaaniliselt, omandades ettevõtteid Soomes, Rootsis, Lätis, Eestis, Norras, Taanis, Leedus ja Poolas.

2015 aastal ühines Inspecta Hollandist pärit ACTA *-ga. ACTA*  sai alguse aastast 1948, kui Hollandi Vee ettevõtted asutasid Kiwa NV, mis tegeles Hollandi joogivee seadmete sertifitseerimise ja katsetamisega. 

Aastal 2015 sai Inspecta osa hollandi omanduses olevast ACTA * perekonnast. ACTA * päritolu pärineb 1948. aastast, kui Hollandi veemajandusettevõtted alustasid Kiwa NV-d, seejärel Madalmaade joogiveevarustuse sertifitseerimise ja katsetamise ettevõtet.
2016 ja 2017 Inspecta muudab oma nime Kiwa Inspectaks Soomes, Rootsis, Lätis, Eestis, Taanis, Leedus ja Poolas ning Kiwas Norras.
 
2016 ja 2017
Inspecta muudab oma nime Kiwa Inspecta'le
2015
Inspecta liitub ACTAga *
2014 Inspecta Poola
2010 Inspecta Taani
Inspecta Leedu
2009
Inspecta Norra
2007
Inspecta Estonia
2006 Inspecta Sweden
2005
Inspecta Latvia
1998 dereguleerimine, Soome
Inspecta Finland
1995 Dereguleerimine, Rootsi
1977. aastal moodustas Rootsi riikliku katsemeetodi
1975
Soome riik asutas tehnilise ülevaatuse keskuse

2016 ja 2017 muudab Inspecta Eesti, Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Norra ja Poola oma nime Kiwa Inspecta´ks.

2016 ja 2017  Inspecta nimi muutub Kiwa Inspecta´ks.

2015 Inspecta ühineb ACTA *-ga

2014 Inspecta Poola

2010 Inspecta Taani
         Inspecta Leedu

2009 Inspecta Norra

2007 Inspecta Eesti

2006 Inspecta Rootsi

2005 Inspecta Läti

1998 Dereguleerimine, Soome
        Inspecta Finland

1995 Dereguleerimine, Rootsi

1977 aastal moodustas Rootsi Riikliku Katsekoja

1975 Soome riik asutas Tehnilise Inspekteerimise Keskuse