Certifiering enligt ECM-förordningen 445:2011

ECM är en förkortning för Entity in Charge of Maintenance, underhållsansvarig enhet på svenska, och är ett begrepp för den organisation som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.

För organisationer med ansvar för underhåll av godsvagnar krävs sedan maj 2012 ett tillstånd av Transportstyrelsen eller ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Inspecta är ackrediterat för certifiering av s.k. Underhållsfunktioner, d.v.s. de företag som på uppdrag av en ECM utför underhåll på godsvagnarFör organisationer med ansvar för underhåll av godsvagnar krävs sedan maj 2012 ett tillstånd av Transportstyrelsen eller ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan.

För organisationer med ansvar för underhåll av godsvagnar krävs sedan maj 2012 ett tillstånd av Transportstyrelsen eller ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kiwa Inspecta är ackrediterat för certifiering av s.k. Underhållsfunktioner, d.v.s. de företag som på uppdrag av en ECM utför underhåll på godsvagnar.

Certifieringen består av följande delmoment

• Dokumentgranskning
• Förrevision (frivillig)
• Certifieringsrevision (bestående av revision av ledningsfunktion och inspektion gällande utförande av underhåll) utförs i två steg
• Periodiska revisioner
• Förnyelserevision

Certifieringar/revisioner mot andra standarder så som ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 15085/ISO 3834 kan, och är lämpligt att, göras samtidigt.

När certifieringsrevisionen är slutförd utfärdas ett certifikat som är giltigt i 5 år under förutsättning att en periodisk revision slutförs årligen. En periodisk revision säkerställer att företaget fortsatt uppfyller kraven i ECM-förordningen och företagets egna krav samt kan garantera att endast säkra vagnar åter tas i drift. Efter 5 år utförs en mer omfattande revision liknande certifieringsrevisionen i syfte att förnya certifikatet.

Kiwa Inspecta är också ett ackrediterat certifieringsorgan för certifiering av svetsare, kvalificering av svetsprocedurer och certifiering av svetsverkstäder/svetsande företag mot ISO 3834. Vi är även ackrediterade för certifiering mot EN 15085, Svetsning av järnvägsfordon och komponenter.