Rapporteringsformulär Lyft avtalskund

 :

Rapporteringsformulär Lyft avtalskund

Fyll i uppgifter här så snart du kan efter genomförd utbildning.
Har du genomfört flera utbildningar ber vi dig rapportera varje tillfälle var för sig.

Tack för din hjälp!

 
 
 
 
  
För fakturering ber vi dig här meddela följande: 
 
  
Körde du över 10 mil? 


 
 
  
Övernattade du?