Anmälan Utställare Växjö Krandagar

Gemensamt anmälningsformulär för monteransvarig och två medarbetare i montern.
Bekräftelse sänds till angivna e-mailadresser.

ANMÄLAN UTSTÄLLARE* 

 
  
  
UTSTÄLLARE/MONTERANSVARIG 


Logi utställare*Kvällsaktivitet 6 nov*

 
Jag beställer även en pärm - tillägg 700 kr
Pärm utställare


  
FAKTURERINGSUPPGIFTER 
Fakturaadress(om annan än ovan) 
  
  
För att kunna ge bra service behöver vi veta era speciella behov*:  
  
Övriga önskemål. Vi återkommer huruvida vi kan tillgodose dem. 
 
 
  


ANMÄLAN MONTERPERSONAL 2 personer - reducerad avgift  


  
  
Logi person 1Kvällsaktivitet 6 nov

 
Jag beställer även en pärm - tillägg 700 kr
Person 1 pärm


  
  
Logi person 2Kvällsaktivitet 6 nov

 
Jag beställer även en pärm - tillägg 700 kr
Pärm person 2 
Obs! Anmälan är bindande. Avbokningsbestämmelser, se praktiska upplysningar för utställare.