Ställ ut på Växjö Krandagar 2013

Växjö Konserthus 6-7 november

För sjunde året arrangerar vi den populära lyftmässan parallellt med seminariet. Flera av de ledande företagen inom lyftområdet har under åren deltagit.

Utställningen kommer som tidigare år att genomföras i Konserthusets foajé, som ligger centralt placerad mellan konferenslokalerna. I programmet finns tid avsatt så att deltagarna kan besöka lyftmässan. För- och eftermiddagsfikat serveras mellan montrarna. Utställningsytan är inte så stor varför antalet utställare kommer att bli begränsat.

Vi planerar naturligtvis en gemensam kvällsaktivitet även i år.

Vill du veta mer om lyftmässan kontakta
Magnus Gustafson, magnus.gustafson@inspecta.com

Inspectas kontor i Jönköping, tel 08-5011 3800

Välkommen att anmäla dig som utställare! Anmälan

 


 

Tid och plats
6-7 november 2013 på Växjö Konserthus & Elite Park Hotel Växjö

Preliminära hålltider
5 november
kl 18.00 Tillträde för mässbyggare
kl 20.00 Vi bjuder på mingelöl i baren för alla tillresande

6 november
kl 08.30 - 09.30 Fika, gemensam samling och registrering
kl 09.30 - 17.00 Seminarium med gemensamt program - Lyftmässa
kl 19.30 Kvällsaktivitet

7 november
kl 08.30 - 15.00 Parallella seminarier Hamnoch Industri - Lyftmässa
kl 15.00 - 15.30 Fika, avslutning

 


 

PRAKTISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

Monter
- Utställningsyta om ca 6 m²
- Ett ståbord (kan ersättas av eget material)
- 230 V eluttag
- Internetuppkoppling

Anmälan
Anmälningsformulär är gemensamt för monteransvarig och två personer som bemannar montern.
 

Sista anmälningsdag för utställare: 11 oktober 2013
Anmälan är bindande. Antalet monterplatser är begränsat. Vi meddelar naturligtvis så snart som möjligt om platserna blivit fullbokade.

 

BEKRÄFTELSE / KALLELSE
När vi fått anmälan skickas en bekräftelse/kallelse till de e-postadresser som finns angivna. OBS! Kontrollera att dina logiönskemål stämmer.
Spara mailet med information om din bokning!

All övrig information finns uppdaterad här på hemsidan.

PÅMINNELSE
Ca 1-2 veckor innan seminariet kommer du att få en påminnelse.

 

Avgift exkl moms
Utställare - monteransvarig: 11 900 kr + moms.
Extra monterpersonal (max 2 personer): Reducerad
avgift 6 050 kr/person

I avgiften ingår logi en natt, fritt tillträde till alla föreläsningar, luncher, kaffe, kvällsaktivitet och seminariematerial via inloggning till vår hemsida. Det finns även möjlighet att beställa materialet i pärm - 700 kr tillkommer.

För logi natten innan (ankomst 5/11) tillkommer 1 200 kr.

Övriga betalar ordinarie deltagaravgift 7 050 kr/person.

Logi
Inspecta reserverar rum för en eller två nätter. Logikostnaden kommer att faktureras med avgiften. Behöver du logi fler nätter ber vi dig själv kontakta lämpligt hotell.

Betalning
Faktura sänds i efterhand. Kostnader för parkering, tv, minibar etc betalas direkt till hotellet vid avresa.

Eventuell skriftlig beställning skickas till
Inspecta Sweden AB
Neongatan 4B
431 53 Mölndal
training.sweden@inspecta.com

Avbokningsregler
Deltagande kan avbokas fram till 10 dagar före seminariet/lyftmässans startdag. Vid avbokning senare kommer halv avgift att debiteras. Avbokning dagen innan eller samma dag som seminariet/lyftmässan startar debiterar vi hel avgift. Naturligtvis får annan person från ert företag ta bokad plats.

 


MONTERPLAN

Monterplan Växjö Krandagar 2013


GODS

Godsadress
Växjö Konserthus Elite Park Hotel
Lastintaget/Nygatan
352 31 VÄXJÖ

Märkning: Ert företagsnamn och Växjö Krandagar 2013

Hotellet har ingen truck och kan därför inte lyfta av gods från lastbilar.
De kan däremot bistå med en vanlig pallyft.

Gods kan tas emot tidigast fredag 2013-11-01.
Då mässan är avslutad måste utställningsmaterialet återsändas från Konserthuset senast måndag 2013-11-11. För tidigare respektive senare leveranser kommer Konserthuset debitera lokalhyra för uppställning av konferensmaterial.

Inspectas kontakt på plats
Camilla Malmin
tel 0470 – 70 22 42
fax 0470 – 366 10
camilla.malmin@elite.com