Alla Utbildningar

Processdesign för rörledningar

Rörsystem finns i alla typer av anläggningar för transport av olika medier, råvaror och produkt. Riktigt planerade och dimensionerade rörsystem är en förutsättning för en väl fungerande industrianläggning. För att skapa både funktion och säkerhet i dessa rörsystem behövs kunskap om mekanisk konstruktion och processdesign av ingående rör men även för ingående instrument och armatur.

Kursen ger dig kunskap om dimensionering av processystem, att välja rätt komponenter, vilka designdata som ska gälla samt vilka kopplingar och avgränsningar som finns mellan olika områden.

Kursen vänder sig till personer som jobbar med design och konstruktion av industriella rörledningar och system.

Program

Konstruktion och processdesign
– Termodynamik, fysikaliska data, tryck och temp

Strömningsteknik i processdesign
– Flödeskarakteristik, hastighet, tryckfall, ljudtryck

Rörledningar
– Ånga, vätska, praktiska frågor, expansion

Pumpar – Tryck och avsäkring
– Pumptyper, kurvor, designdata: tryck-/sugsida

Ventiler i processdesign
– Olika ventiltyper och användningsområden

Avsäkring vid processdesign
– Termodynamik, termisk expansion, ångbildning

 

Praktisk information