Åhörarkopior Kraftvärme 2013

 :

Åhörarkopior Kraftvärme 2013

Tack för att du besökte Kraftvärme 2013.
Här kan du ladda ner åhörarkopiorna från seminariet och titta på bilder från dagarna.

Här kan du se många fina bilder från middagen, seminariet, utställningen och föreläsarna under dagarna på Yasuragi.

Bilder från onsdagens middag

Bilder från seminariet

Bilder från utställningen

Bilder från seminariemiddagen

Bilder av föreläsarna

   

Åhörarkopior

 
Öppningsanförande Mikael Kuokkanen, Inspecta
Hållbar fjärrvärme i Varberg

Carl Arne Pedersen, VD, Varberg Energi

Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk – Värtan

Mats Strömberg, Fortum

Byggande av Mälarenergis nya bränsleberedning i Västerås Peter Fridéen,
Cowi AB
Turbinhaveri – vid uppstarttester av den nya turbinen på Åbyverket i Örebro

Mikael Palmgren,
E.ON Örebro

State of the art of cladding 2013

Sören Gullev,
Uhlig Rohrbogen GmbH

Skador och haverier - Skadepocket

Bo Wilck, Inspecta

Hälsopåverkan vid produktion av träpellets

Katja Hagström, 
Universitetssjukhuset Örebro

Oförstörande och förstörande provning – praktisk hantering

 Jan Larsson, Inspecta

Thermal Spray with a New Technology Paradigm

 Jiri Kubricht, Alstom

Energiomställning – En nollvision för klimatet. Åhörarkopia finns ej.

Björn Karlsson,
Linköpings Universitet
 

Mokesys tiling systems – potential for process optimization – examples

Karl-Ulrich Martin,
Mokesa AG

Förbränning i Fluidiserad bädd – konstruktionsaspekter och driftegenskaper

Jan Olofsson,
Metso Power AB

Effektivare matarvattenförvärmning – optimerad prestanda på liten yta

Jonny Hult, Alfa Laval