Alla Utbildningar

Ansvar för anläggningsägare, AFS 2002:1

Viktig info: Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 6.500 SEK + moms
2 dagar 11.900 SEK + moms

Riskbedömning och fortlöpande tillsyn

Under de senaste åren har det skett många förändringar och kommit nya krav gällande både kontroll, användning, riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl. För den som ansvarar för arbetsmiljö, drift- och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning och för övrig personal, operatörer, mekaniker etc är det viktigt att veta vad som gäller och hur man uppfyller kraven.

Kurserna ger dig

Kursen ger goda kunskaper i regelverk kring tekniska krav och krav på tillsyn och kontroll. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i din egen anläggning. Dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT.

Program

Dag 1 Regler för tryckkärl

Översikt av gällande regelverk:

– AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”

 • Installations- och Revisionsbesiktning

 • Återkommande besiktning

 • Dagliga rutiner, säkert arbete

 • Nyinvesteringar och projekt

 • Reparation och ombyggnad

Dag 2 Ansvar för anläggningsägare

 • Krav enligt föreskriften AFS 2002:1

 • Riskbedömning: Omfattning, metoder, dokumentation

 • Riskinventering, Riskanalys och riskvärdering

 • Fortlöpande tillsyn, FLT

 • Tillsynsprogram, personal, dokumentation

 • Uppföljning och åtgärder

 • Övervakning, märkning, ensamarbete

 • Dokumenterad utbildning

Du kan välja att delta en eller två dagar.

Praktisk information