Alla Utbildningar

Tryckkärl, EN 13445

Harmoniserad standard

Direktivet PED kräver att de grundläggande säkerhetskraven, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED. Mål med kursen är att kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13445 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för tryckkärl.

Kursen ger dig
Du får goda kunskaper i direktivet och lär dig hur standarden EN 13445 kan tillämpas på ett praktiskt sätt vid nytillverkning av och i ombyggnadsprojekt för tryckkärl. Du lär dig att hitta lösningar i standarden som tillgodoser krav för konstruktion och dimensionering, tillverkning och kontroller.

Program

 • Krav enligt PED, AFS 2016:1 Bilaga 1, ESR

 • Klassning och modulval, CE-märkning

 • Ansvar för tillverkare och underleverantör

 • Riskanalys

 • EN 13445, standardens olika delar

 • Material enligt EN 13445-2

 • Svetsning enligt del 4 och SS-EN ISO 3834

 • Konstruktion enligt PED

 • Dimensionering enligt EN 13445-3

 • Exempel på formelbaserad dimensionering

 • Tillverkning enligt EN 13445-4

 • Tillverkningskontroll och provning, EN 13445-5

 • Säkerhetssystem enligt SS-EN 764-7

 • Krav på dokumentation

Praktisk information