Montagekontroll, QC - Kärnkraft

Praktisk utbildning inom kvalitetssäkring

QC - Quality Control eller tillverknings- och montagekontroll innebär kvalitetssäkring vid tillverkning, installationer och reparationer.

Inom svensk kärnkraftsindustri finns PAKT-dokumenten som gemensamma riktlinjer och tolkningar av gällande föreskrifter och standarder. För att kunna utföra QC är det viktigt att förstå kraven kring 
bl a material, svetsning och dokumentation.

Kursen berör flera regler SSMFS, KBM,TBM, SS-EN ISO 5817 m fl. 
I kursdokumentationen ingår tydliga exempel och nödvändiga delar av regler m m.

Kursen ger dig som jobbar med QA/QC och montagekontrollarbete inom kärnkraft en mycket bra grund. Kursmaterial med praktiska övningar och exempel är en hjälp vid bedömningar kring kontrollplaner och kvalitetsförfarande samt rapprotering av avvikelser. Du får god kunskap om styrning och dokumentation inom kvalitetsarbete.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med kvalitet inom inspektion, kontroll provning och svetsning eller som projektledare, stationstekniker och kvalitetsansvarig.

 

Program

 • Materiallära, Materialcertifikat
 • Svetsmetoder, Svetscertifikat
 • Värmebehandling
 • SS-EN ISO 5817:2004
 • SS-ISO 2553 Ritningsregler och svetsbeteckningar
 • Kvalitetskrav enligt SS-EN ISO 3834
 • Svetskompetens SS-EN 287:2011
 • Svetskoordinator SS-EN 14731
 • Svetsprocedurer SS-EN 15614
 • Isometrier för rörledningar
 • PAKT-dokument, KBM,TBM, QC i Kärnkraft
 • Expandrar, bultmontage samt monteringar av kopplingar enligt KBM,TBM

Praktisk information