Alla Utbildningar

Svetsning av järnvägsfordon och komponenter – SS-EN 15085

På kursen reder vi ut kraven i SS-EN 15085 utöver kraven i ISO 3834. Vi går igenom certifi eringsprocessen och delger våra erfarenheter. Kursen omfattar också defi nitioner, certifi eringsnivå, spänningsoch säkerhetskategori, inspektionsklass m m. Kursen är till för dig som arbetar i företag som svetsar järnvägsfordon och komponenter (nytillverkning och reparation).

Kursen ger dig
Kursen ger dig kunskap om standardens krav samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag och kursledare.

Program

  • Genomgång av definitioner

  • Vad menas med certifieringsnivå, spänningskategori,

  • säkerhetskategori, inspektionsklass mm?

  • Genomgång av standardens krav

  • Vad ställer EN 15085 för krav utöver ISO 3834?

  • Beskrivning av certifieringsprocessen

  • Några erfarenheter från utförda revisioner mot

  • standarden

  • Summering och övriga frågor

Program

Kl 9.30 Registrering och kaffe
10.00 Genomgång av definitioner
  Vad menas med certifieringsnivå, spänningskategori, säkerhetskategori, inspektionsklass mm?
  Genomgång av standardens krav
  Vad ställer EN 15085 för krav utöver ISO 3834?
12.00 Lunch
13.00 Beskrivning av certifieringsprocessen
14.00 Några erfarenheter från utförda revisioner mot standarden
14.30 Summering  och övriga frågor

Praktisk information