Alla Utbildningar

Sulfatprocessen - Säkerhet och kontroll

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier. Tillverkning av pappersmassa är traditionell och hypermodern på samma gång. Att till fullo förstå de olika komplexa delprocesserna är för de flesta, även om man hunnit vara med ett några år, en utmaning. Samtidigt är detta nödvändigt för såväl säkerhet som kvalitet.

Kursen introducerar processerna kring sulfatmassatillverkning. Vi följer vedens väg från barkning och fl isning till färdig blekt massa och lutens väg från beredning till bränning.

Kursen ger dig
Kursen ger en tydlig förståelse för den absolut vanligaste metoden för massaframställning – sulfatprocessen. Kursdeltagarna får gedigna baskunskaper och ett väl utarbetat studiematerial. Lärare är våra egna experter inom respektive område.

Program

  • Renseri

  • Kokeri – kontinuerlig och batch

  • Sileri och tvätt

  • Blekeri – olika metoder

  • Indunstning – ång- och lutcykel, cisterngård, kondensatbehandling, hartskokeri

  • Sodapanna – konstruktion, utrustning, vatten-, ång- och lutsystem

  • Kausticering och vitlutsberedning – grönlutsfiltrering, kalksläckning, filtrering och mesaombränning

  • Avslutande diskussion

Praktisk information