Alla Utbildningar

Skadeutredningar – Materiallära och praktiska skadefall

Kursinnehåll 2 dagars utbildning:

Varför ska man utföra skadeutredningar i industriella anläggningar? Hur kan en skadeutredning öka tillgängligheten eller sänka driftskostnaden för en anläggning på längre sikt? Målsättningen med en skadeutredning är, förutom att fastställa den primära skadeorsaken, att identifi era åtgärder för att undvika att skadan uppkommer igen. Detta medför i förlängningen en ökad tillgänglighet samt minskade kostnader för komponentbyten i anläggningen. I kursens första del presenteras metallers uppbyggnad och mekaniska egenskaper samt grundläggande korrosionslära och korrosionsmekanismer.

Detta ger nödvändiga förkunskaper inför kursens andra del. I del 2 görs en genomgång av mekanismer och kännetecken för olika typer av skador inom industrin. Målsättningen och metodiken för skadeutredningar behandlas. Som avslutning redovisas praktikfall från skadeutredningar inom industrin, följt av en demonstration i vårt materiallaboratorium.

Kursen ger dig goda kunskaper om material och skademekanismer samt ha en grundläggande förståelse för metodiken och nyttan med en skadeutredning.

Program

Dag 1 – Grundläggande materiallära och korrosion

  • Metallers uppbyggnad och mekaniska egenskaper

  • Allmänna konstruktionsstål

  • Svetsning – strukturer och egenskaper

  • Grundläggande elektrokemi

  • Korrosionsmekanismer

  • Rostfria stål

Dag 2 – Skademekanismer och praktiska skadefall

  • Skadeutredningar – målsättning och metodik

  • Skademekanismer – kännetecken och exempel från industrin

  • Praktikfall och övningsexempel – skadeutredningar

Praktisk information