Utbildningar i Norr

Säkra lyft och lasthantering

Säkra lyft och lasthantering

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Program

Kursens innehåll

 • Riskinventering och riskbedömning

 • Lagar, föreskrifter och standarder

 • Certifiering, besiktning

 • Fortlöpande tillsyn

 • Daglig tillsyn

 • Planering av lyftarbete

 • Lastkoppling, lyftvinklar

 • Kätting

 • Stållinestropp

 • Textilstropp

 • Personlyft med kran och truck

 • Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Praktisk information

 • Tider: kl. 08:30-16.30

  Kontakta någon av oss så skräddarsyr vi en lösning för ditt företag.

  Kontaktpersoner

  Dan Krigsman, Gävle, 070-692 85 04

  Mats Ahrnens, Göteborg, 08-5011 3400

  Roger Lundberg, Jönköping, 070-540 04 16

  Tomas Bergqvist, Karlstad, 070-648 06 76

  Mikael Nilsson, Luleå, 070-378 20 59

  John Elofsson, Malmö, 070-267 11 20 

  Per Christensen, Växjö, 070 337 27 51

  Hans Sundin, Norrköping, 070-628 35 35

  Roger Mahne, Sundsvall, 070-399 59 16

  Hans Walker, Vänersborg, 070-564 04 85

  Ivan Edvardsson, Västerås, 070-338 33 54

  Gustaf Henricsson, Örebro, 070-388 18 29

 • Ladda ner Kursblad som PDF
 • Ansvarig