Säkerhetsventiler - Introduktion

Målet med kursen är att ge en god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och vikten av att installationer av säkerhetsventiler utförs på ett riktigt sätt. Kursen genomförs i samarbete med VIMAB.

Kursen ger ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation som en del av den tillsyn som krävs för att kunna garantera en säker anläggning.

Program

Kursens innehåll

  • Teori om säkerhetsventiler

  • Konstruktion

  • Terminologi

  • Installation

  • Strömningstekniska förlopp

  • Krav vid inköp och dokumentation

Praktisk information