Rostfria stål

Kursen ger en förståelse för hur olika legeringsämnen påverkar rostfria stål och vad som skiljer ferritiska, austenitiska och duplexa rostfria stål åt.

Vidare fås kunskap om hur deras olika rostfria ståls legeringsinnehåll påverkar deras motståndskraft mot korrosion i våtkemiska miljöer.

Hur skadefallsutredningar går till och hur man väljer rätt material till en korrosiv tillämpning kommer också att gås igenom.

 

Program

  • Grundläggande materiallära

  • De vanligaste korrosionsformerna i våtkemiska miljöer

  • Grundäggande skadefallutredning

  • Materialval till en korrosiv miljö

 

Praktisk information