Alla Utbildningar

Ritning - koppling till regelverk

För att förstå de data som ska anges på ritningar för rörledningar och tryckkärl måste man ha en grundläggande kunskap om aktuella regler i inblandade föreskrifter och standarder.

Kursen ger dig en förståelse för varför olika uppgifter måste finnas med på ritningarna. Detta kan exempelvis gälla hur tryck och temperatur anges, varför oförstörande provning ska anges och konsekvensen av om fel föreskrift anges.

Program

 

Exempel på frågor som tas upp:

 
  • Vad är ett §8-rör? Blir det andra regler om vi höjer trycket?
  • Vad betyder det när det står AFS 2005:3 §30 på  ritningen?
  • Måste WPS-numret stå på ritningen?  Vem bestämmer det?
  • Kan vi ta bort isoleringen?
  • Varför anges maximalt antal cykler? Får vi inte ha fler?
  • Räcker det med att skriva material P245GH på ritningen? Får vi byta mot något annat?
  • Varför blir provtrycket så högt?
  • Gäller det olika regler om vi bygger nytt eller bygger om?
 

Praktisk information