Lyftutbildningar

Riskbedömning och Fortlöpande tillsyn - Lyft

Flera föreskrifter ställer krav på dokumenterad riskbedömning och fortlöpande tillsyn för att uppnå säker drift, använding och arbetsmiljö för lyftanordningar. Kursen ger kunskap om reglerna och hur man praktiskt gör riskbedömningar och tillsyn. Vi tar upp relevanta delar för din verksamhet ur föreskrifterna AFS 2006:4, 5, 6 och 7.

Kursen vänder sig till arbetsmiljö- eller anläggningsansvariga samt drift och underhållspersonal.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Praktisk information

 • Hålltider. kl. 08:30 kaffe. Kurs 09:00-16:30.

  Kontaktpersoner

  Dan Krigsman, Gävle, 070-692 85 04

  Mats Ahrnens, Göteborg, 08-5011 3400

  Roger Lundberg, Jönköping, 070-540 04 16

  Tomas Bergqvist, Karlstad, 070-648 06 76

  Stig-Olov Boman, Luleå, 070-3783236

  Lars A Nilsson, Malmö, 070-544 90 44

  Hans Sundin, Norrköping, 070-628 35 35

  Richard Lindh, Stockholm/Täby, 0730-88 46 16

  Roger Mahne, Sundsvall, 070-399 59 16

  Hans Walker, Vänersborg, 070-564 04 85

  Ivan Edvardsson, Västerås, 070-338 33 54

  Bo Janlöv, Örebro, 070-330 41 12

   

 • Ansvarig