Lyftutbildningar

Riskbaserat underhåll av kranar

Riskbaserade metoder är ett sätt att uppnå uppsatta mål för underhållsarbete, d v s säkerhet, ekonomi och tillgänglighet. Med kunskaper inom riskbaserat underhåll för kranar kan du optimera underhållet och finna sambandet mellan utnyttjande och underhåll. Alla vet att underhåll är bra, men är mer kontroll och underhåll ännu bättre? Vilka insatser ger en reell effekt i ökad säkerhet eller livslängd?

Med kursen vill vi väcka intresse och skapa nyfikenhet för ny metodik vid tillsyn och underhåll av kranar.

Program

Syftet med underhåll av kranar

 • Säkerhet som styrs av lagar

 • Ekonomi och tillgänglighet

Sambandet mellan utnyttjande och underhåll

 • Betydelsen av hur väl de parametrar som ligger till grund för tillverkning uppfylls.

Kontroll och underhåll är bra, är mera kontroll och underhåll bättre?

 • Vad man vill åstadkomma med insatserna och hur man vet att det som gjorts är till nytta.

Riskbaserade metoder – ett sätt att uppnå satta mål för underhållsarbetet.

 • Formulering av mätbara mål

 • Uppföljning av satta mål

Riskbegreppet och verktyg

 • Definitioner

 • Branschrisker

 • RCM

 • FMEA

Riskbaserad kontroll av kranar

 • RCM-metodik

Exempel

 • Applicering av metodiken på en kran

 • Exempel ”Redundant Function”

Kranens påverkan av modifieringar eller reparationer och hur reparationsarbetet bör genomföras samt hur det ska dokumenteras.

 • Vem tar ansvar för arbetet och följer upp resultatet?

Praktisk information

 • Hålltider: kl. 08:30 kaffe. Kurs kl. 09:00-16:30 båda dagarna.

  Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

 • Ansvarig