Alla Utbildningar

Riskanalys för produkter och anläggningar

Inspectas grundläggande kurs i riskhantering ger en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta. Vi beskriver olika riskanalysmetoder och varvar bakomliggande teorier med vår praktiska erfarenhet.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett säkrare och effektivare utförande av arbetsuppgifter och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom. Vi går även igenom den lagstiftning som ställer krav på att riskanalyser genomförs.

Kursen ger dig
Kursen ger dig kunskap om de faktorer som är viktiga för att genomföra en systematisk och effektiv riskhantering. Du får lära dig de metoder och verktyg som kan användas för att utföra olika typer av riskanalyser på egen hand. Efter kursen kommer du även ha fått en inblick i den lagstiftning som ställer krav på utförandet av riskanalyser.

Program

  • Syftet med riskhantering

  • Riskanalys med avseende på säkerhet, hälsa, miljö,ekonomi och kvalitet

  • Genomgång av gällande lagstiftning

  • Riskhanteringens faser

  • Tillämpbara riskanalysmetoder

  • Praktiskt utförande

Praktisk information