Anläggningskontroll, AFS 2005:2

Vid nybyggnation av anläggningar gäller idag krav på anläggningsdokumentation, riskanalys och kontroll av helheten.
Kursen ger dig kunskap om vad som gäller och hur anläggningsägaren kan uppfylla kraven. Med en bra upphandling kan man undvika problem i projekt och inveteringar.

Praktisk information

  • Hålltider: Kaffe 8:30. Kurs 09:00 - 16:30 båda dagarna.

    Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.