Alla Utbildningar

Riskhantering för industriella projektledare

Inom projektvärlden går det inte alltid som planerat. Många projekt spränger både tid- och kostnadsramar. Samtidigt ställs allt hårdare krav på projekten, de ska vara ”snabbare, bättre och billigare”.
Inspectas kurs i Projektriskhantering (PRM) syftar till att belysa såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området och bidra till en framgångsrik drivning av projekt. Genom att kontinuerligt identifiera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder undviker projekt onödiga förseningar och kostnader.

Projektriskhantering ökar chanserna att nå mål i form av budget, tidplan och prestanda.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om projektriskhantering och de faktorer som är viktiga för ett systematiskt och eff ektivt riskhanteringsarbete. Vi ger dig också en arbetsmetod för att inleda och driva en riskhanteringsprocess på egen hand.

Program

  • Grundläggande riskhantering

  • Projektriskhanteringens faser

  • Praktiskt genomförande

  • Uppbyggnad av verktyg för att utföra PRM

  • Projektriskhantering – en kontinuerlig process

Praktisk information