Alla Utbildningar

LT – Läcksökning

Läckage kostar stora pengar ur en produktionsteknisk synvinkel men är minst lika viktigt ur miljö- och säkerhetsaspekter. För att uppnå önskade resultat och mål för minskade utsläpp är det viktigt att kunna välja rätt läcksökningsmetod och metodik.

Kursen ger en god inblick i läcksökning med allt från de enklaste metoderna med läcksökningsvätska, till avancerad läcksökning med spårgasinstrument. Vi går igenom val av metod för läcksökning beroende på mål och förutsättningar. Vi tar också upp praktiskt arbete med läcksökning i enlighet med gällande föreskrifter och standarder.

Kursen ger dig

Efter kursen har deltagaren fått ökad kunskap om olika läcksökningsmetoders för- och nackdelar i syfte att kunna rekommendera och utföra en eff ektiv och meningsfull läcksökning.

Program

  • Översikt av gällande regler

  • ”Vad är tätt”

  • Kravspecifikationer

  • Val av metod för LT

  • Val av utrustning för utförande

  • Genomgång av aktuella standarder – SS-EN 1330-8,

  • SS-EN 13184, SS-EN 13185, SS-EN 13192, SS-EN 13625,

  • SS-EN 1518, SS-EN 1593, SS-EN 1779

Praktisk information