Utbildningar i Norr

Korrosion inom skogsindustrin

Korrosionsskador kostar årligen mångmiljonbelopp för industrin. Skador som kan slå ut såväl enstaka komponenter som hela processsystem. På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen. Med dessa kunskaper kan du bli uppmärksam på korrosionsskador och därmedvidta åtgärder i tid.

Kursen inleds med grunderna i korrosionslära, sedan diskuteras lämpliga materialval till olika processteg.

Kursen ger dig

Du får förståelse över vilka faktorer som medverkar till korrosion, kunskap om verksamma åtgärder mot korrosion samt nyttiga erfarenheter från korrosionsskador i branschtypiska anläggningar.

Program

  • Korrosionslärans grunder.

  • Olika typer av korrosion.

  • Korrosionsegenskaper hos vanliga konstruktionsmaterial

  • i massaindustrin.

  • Korrosion i massaindustrins olika delar.

  • Praktikfall från massaaindustrin.

  • Presentation av korrosionslitteratur, handböcker, databaser

  • och andra hjälpmedel.

Praktisk information