Alla Utbildningar

Korrosion inom kraftvärmeindustrin

Korrosionsskador kostar årligen mångmiljonbelopp för industrin. Skador som kan slå ut såväl enstaka komponenter som hela processsystem. På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen. Med dessa kunskaper kan du bli uppmärksam på korrosionsskador och därmed vidta åtgärder i tid.

Kursen inleds med grunderna i korrosionslära, sedan diskuteras lämpliga materialval till olika processteg.

Kursen ger dig

Du får förståelse över vilka faktorer som medverkar till korrosion, kunskap om verksamma åtgärder mot korrosion samt nyttiga erfarenheter från korrosionsskador i branschtypiska anläggningar.

Program

  • Korrosionslärans grunder.

  • Olika typer av korrosion.

  • Korrosionsegenskaper hos vanliga konstruktionsmaterial i kraftvärmeindustrin.

  • Korrosion i kraftvärmeindustrins olika delar.

  • Praktikfall från kraftvärmeindustrin.

  • Presentation av korrosionslitteratur, handböcker, databaser och andra hjälpmedel.

Praktisk information