Alla Utbildningar

Konstruktionskontroll

För att genomföra tillverkningskontroll behöver man en viss kunskap om hur en konstruktionskontroll går till. Detta är viktigt både för att utföra tillverkningskontrollen på ett bra sätt, men också för att få förståelse för de frågor som kan komma att ställas till inspektörerna i samband med en konstruktionskontroll.

Du får koll på när konstruktionskontroll får utföras av tillverkaren och när den ska utföras av en tredjepart. Du får en grundkunskap om vilka parametrar som är viktiga vid beräkning av ett kärl eller rör. Du får också grepp på vad en rörklass är och hur den används. Du får tips om vad som är viktigt att fundera över vad det gäller expansion av en rörledning.

Program

  • Aktuella regelverk
  • Ångpanneformeln och de parametrar som ingår i den
  • Krav på komponenter såsom rörböjar och T-stycken
  • Expansion av rörledningar
  • Begreppen utmattning och krypning
  • Påverkan av anslutande utrustning, som t.ex. rörledningar på kärl
  • Rörklasser – betydelsen av dessa och hur kan de användas

 

Praktisk information