Alla Utbildningar

ISO 9001 för svetsande företag

Att förstå sambanden mellan kvalitet i svetsprocesser och kvalitet i hela ledningssystemet är viktigt för att uppnå en effektiv produktion som också uppfyller alla regler. Den som jobbar smart med sina processer och medarbetare redan från början har mycket att vinna i slutet.

Kursen ger dig

Kursen ger nödvändiga kunskaper om ISO 9001, hur du arbetar med processer och genomför ständiga förbättringar. Efter genomförd utbildning vet du hur ditt företag skall utnyttja en certifiering på bästa sätt.

Program

  • Principer för kvalitetsledning

  • Kvalitetsledning vid svetsning

  • Ledningssystem för kvalitet

  • Krav i ISO 9001 jämfört med ISO 3834

  • Processtänkande – varför och hur

  • Dokumentation – vad är nödvändigt?

  • Certifiering – så går det till

Praktisk information