Alla Utbildningar

Hissar - Regler och krav

Är du ny i hissbranschen eller ändrat dina arbetsuppgifter så att du kommer i kontakt med de regelverk och standarder som gäller för tillverkning eller ombyggnader av hissar. Det har hänt en hel del den senaste åren, speciellt med tanke på Boverkets krav vid ombyggnad av gamla hissar.

Kursen kommer att förklara samspelet mellan regelverket och de europeiska standarder som gäller för persontransporterande hissar. Våra myndigheter har, i och med utgivandet av BFS 2012:11 H14, markerat att även hissbranschen måste beakta möjligheten för personer med funktionshinder att få en lättare vardag.

Boverket, som är föreskrivande myndighet för hissar, vill höja säkerheten på gamla hissanläggningar genom att ställa retroaktiva krav vid modernisering och ombyggnad. Detta har vållat vissa problem då gamla fastigheter inte är anpassade byggnadsmässigt för att möta de nya kraven. Vi kommer att föra diskussioner utifrån dina och våra erfarenheter.

Program

  • Kraven i Hissdirektivet

  • Harmoniserade standarder

  • Boverkets författningssamling BFS 2012:11 H14

  • Swetic-dokument

Praktisk information