Utbildningar i Norr

Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift)

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Program

Kursens innehåll

 • Riskinventering och riskbedömning

 • Myndighetskrav

 • Säkerhetsregler

 • Förarkrav

 • Fortlöpande och daglig tillsyn

 • Praktik, körning och tillsyn

 • Erfarenhetsåterföring - ett antal olyckor och haverier redovisas.

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, Utbildning för förare

Praktisk information

 • Hålltider: Kl.08:30 Kaffe. Kurs 09:00-16:30.

  Utbildningsbevis
  Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis i storlek “plastkort”. Utbildningsbeviset kan då alltid finnas med i plånboken. Skriftligt prov finns alltid i våra kurser.

  Företagsintern kurs

  Kursen hålls som företagsintern. Välj ur "menyn" och vi skräddarsyr en utbildning som passar ditt företag. Om så önskas kan företagets interna regler ingå. Lärare är våra erfarna besiktningsingenjörer. För diskussion om innehåll, kursuppläggning och kostnad, kontakta Inspectas lokala kontor.

  Kontaktpersoner

  Dan Krigsman, Gävle, 070-692 85 04

  Mats Ahrnens, Göteborg, 08-5011 3400

  Roger Lundberg, Jönköping, 070-540 04 16

  Tomas Bergqvist, Karlstad, 070-648 06 76

  Mikael Nilsson, Luleå, 070-378 20 59

  Mattias Persson, Malmö, 0705-909 325

  Hans Sundin, Norrköping, 070-628 35 35

  Mattias Nilsson, Stockholm/Täby, 070-256 62 20

  Roger Mahne, Sundsvall, 070-399 59 16

  Hans Walker, Vänersborg, 070-564 04 85

  Per Christensen, Växjö, 070 337 27 51

  Ivan Edvardsson, Västerås, 070-338 33 54

  Bo Janlöv, Örebro, 070-330 41 12

 • Ladda ner Kursblad Mobila arbetsplattformar
 • Ansvarig