Alla Utbildningar

Fitness for Service, API 579 - Grundkurs

API 579 Fitness For Service (FFS) är en standard som kan användas för bedömning av skadade tryckkärl. Möjligheten till fortsatt drift och livslängd utvärderas på ett systematiskt sätt för tryckkärl, rörledningar, cisterner, etc. FFS erbjuder ett brett spektrum av metoder för utvärdering, från enkel screening till avancerade analyser för alla relevanta skademekanismer.

Standarden och metoden vänder sig i första hand till processindustri men kan också tillämpas i pappersoch kraft/värme industri.

I kursdokumentation ingår exempel och material kring standarden. Inga förkunskaper behövs.

Kursen ger dig
Kursen ger dig grundläggande förståelse för olika skademekanismer och utvärdering av skadade anordningar enligt API 579. Du kan identifiera skademekanismer, kartlägga skadan och får förståelse för de viktigaste parametrarna för bedömning. Kursen ger dig också vägledning för lämpliga åtgärder och inspektion.

Program

  • Bakgrund och regelverk

  • API 579 – Innehåll och översikt

  • Tillämpningsområde

  • Bedömningsnivåer

  • Skademekanismer – sprödbrott, korrosion, gropfrätning, väteblåsor, formfel, sprickor, krypskador, brandskador, bucklor, laminering

  • Åtgärder

  • Inspektion och återkommande kontroll

  • Exempel och övningar

Praktisk information