Fitness for Service, API 579 - Fortsättningskurs

API 579 Fitness For Service (FFS) är en standard som kan användas för bedömning av skadade tryckkärl. Möjligheten till fortsatt drift och livslängd utvärderas på ett systematiskt sätt för tryckkärl, rörledningar, cisterner, etc. FFS erbjuder ett brett spektrum av metoder för utvärdering, från enkel screening till avancerade analyser för alla relevanta skademekanismer. Standarden och metoden vänder sig i första hand till processindustri, men kan också tillämpas i pappers- och kraft/värmeindustri.

I fortsättningskursen fokuseras på att praktiskt kunna utföra FFS-bedömningar för olika typer av skademekanismer. Förkunskaper motsvarande grundkurs i FFS krävs.

I kursdokumentationen ingår praktiska exempel och material kring standarden.

Kursen ger dig
Verktyg för att bedöma skadade tryckbärande anordningar enligt API 579. Du kan efter kursen självständigt utföra bedömningar enligt nivå 1, screening och nivå 2, formelberäkning. Du får också insikt i möjligheterna med nivå 3, utvärdering med FE-analys.

Program

  • API 579 – Kort översikt

  • FFS Bedömning av skademekanismer

  • Sprödbrott

  • Allmän korrosion

  • Korrosion och kavitation, lokalt

  • Gropfrätning

  • Formfel och sprickor

  • Bucklor och urholkningar

  • Exempel och övningar

Praktisk information