Alla Utbildningar

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare ska hålla reda på mycket. Som fastighetsägare ansvarar du för byggnaden och fastighetens tekniska status och säkerhet. Du har även ett ansvar för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten.

Det gäller att ha koll på hissens säkerhet, ventilationssystemet, sprinkler- och larmsystemet, radonhalter, elinstallationer och energiåtgång.

Det är fastighetsägarens ansvar att själv kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs. Det är det viktigt att hålla koll på regler och föreskrifter.

Kursen ger en god översikt och en förståelse för de flesta lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.

Program

Tryckbärande anordningar
– Föreskrifter
– Besiktningsklasser
– Riskbedömning
– FLT

Lyftanordningar
– Myndighetskrav
– Riskbedömning
– Nya sanktionsavgifter

EL
–Ansvar
–Elsäkerhet
–Skötsel och Besiktning

OVK – radon, mätteknik, energi
– Regelverk
– Vad kontrolleras
– Mätteknik

Q3Web – ett verktyg för att hålla ordning och reda

Praktisk information