Material för Fastighet 2012

 :

Material för Fastighet 2012

Här hittar du materialet från seminariet.
Klicka på respektive länk här nedan, läs på skärmen eller skriv ut på din skrivare.

Varmt välkommen till nästa tillfälle!


Riskhantering, Willis

Hissar, Inspecta

Nya regler i Boverkets BBR, Svensk Byggtjänst

 

Vanligaste besiktningsanmärkningarna

Lars-Göran, Inspecta

Ulrik, Inspecta


Magnus, Inspecta