Material för Fastighet 2011

 :

Material för Fastighet 2011

Tack för att du besökte Fastighet 2011. Här kan du ladda ner åhörarkopior från seminariet.

Klicka på länkarna till höger och välj att öppna dokumentet(PDF) på din skärm.

Förläsare Presentation
Ulrik Schmartz, Inspecta

Vad gäller kring riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl i en fastighet?
AFS 2002:01

Thomas Johansson, Boverket Energideklaration - utvärdering kommande förändringar
Peter Bondesson, Inspecta

H10, H11 - Vilka regler gäller för våra hissar idag/imorgon?
Väsentliga ändringar

 

Om du har frågor t ex problem att öppna filerna, kan du kontakta
Irene Nettéus på 08-5011 34 63 eller mail: irene.netteus@inspecta.com