Seminarier

Fastighet

Fastighetsägare har ett stort ansvar 

Att hålla en fastighet i gott skick under många decennier kräver god kunskap. Det finns 100-tals föreskrifter och regler som direkt, eller indirekt påverkar en fastighetsägare. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att genomföra ett stort antal besiktningar och kontroller som myndigheter föreskriver.

 • Arbetsmiljöverket

 • Boverket

 • Elsäkerhetsverket

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (räddningsverket)

Inspectas breda erfarenhet av besiktning, provning, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg under hela fastighetens livscykel. För att du och de människor som använder fastigheten ska kunna lita på att den är säker att besöka, arbeta eller bo i.

Seminarier i Malmö och Göteborg
Vi anordnar årligen fastighetsseminarier på olika orter i Sverige. Vi planerar att hålla halvdagsseminarier i Göteborg och Malmö.
Våra seminarier är en mötesplats med intressanta och aktuella föredrag. Här får du träffa våra specialister som arbetar inom Real Estate och andra experter inom branschen.

Välkommen!

Program

Ny AFS som avser Lyft, sanktionsavgifter
Sanktionsavgifter ska ersätta straffsanktion. Nivåerna på sanktionsavgifter kommer att höjas rejält och gemomförandet för lagförändringen är från 1 juli 2014. Vad innebär detta? Vi reder ut begreppen.

Riskbedömning
Vad ska göras vid en riskbedömning, vilka krav ställs och varför ska riskbedömning utföras?

Q3 Web
Samla alla dina besiktningar i vårt webbaserade system Q3 web.

Energideklarationer – förändringar i regelverk
Energideklarationens sammanfattning har fått en ny utformning från 1 januari år. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

Praktisk information

 • Tider
  Kl.08.30-09.00 Kaffe och registrering
  Kl. 09.00-12.00 Seminarium
  Seminariet avslutas med lunch.

  Plats
  (Lokal meddelas senare)

  Pris
  1 900 kr exkl moms. I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe.

  Anmälan
  Vi ber att få din anmälan senast 14 dagar innan genomförandet.

  Avbeställning
  Vill du avbeställa måste du göra två veckor innan seminariet, annars debiterar vi halv avgift. Avbeställer du dagen innan eller samma dag som seminariet börjar, eller om du uteblir helt, debiterar vi hel avgift. Självklart kan någon annan på företaget utnyttja din plats!

  Vill du veta mer eller har frågor kan du kontakta oss. Seminarieansvarig, Magnus Cohn, magnus.cohn@inspecta.com  telefon 08-5011 32 15.