Alla Utbildningar

EN 1090-2 och -3; Stål- och aluminiumkonstruktioner

Inför certifiering och CE-märkning

Kursen ger kunskap om standardens olika delar. Vi visar på utförandekraven och innebörden för tillverkare av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner. Kursen EN 1090-2,-3 fokuserar på de tekniska kraven på stål- respektive aluminiumkonstruktioner.

Komplettera med kurs 
Kursen kan kompletteras med kursen EN 1090-1, som vänder sig till dem som skall bygga och implementera ett system för egentypprovning och egenkontroll för CE-märkning av prefabricerat bärverk.

Kurserna ger dig
Efter avslutad kurs har deltagaren grundkunskap i respektive del av EN 1090.

Om du har önskemål om att delta en av dagarna, ber vi dig i samband med registering kontakta oss. En dag kostar 6 500 kr. Båda dagarna kostar 12 000 kr (paketpris). Du skriver ett mail med önskemål till academy@inspecta.com eller ring till oss på 08-50 11 30 00.

Praktisk information