Pannskötarutbildningar

Drift och skötsel av hetoljeanläggning

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2002:1 ställer krav på dig som pannskötare. I kursen får du lära dig en hetoljepannanläggnings uppbyggnad, pannans utrustning och dess funktion, fortlöpande tillsyn och övervakning samt besiktningsföreskrifter. Kursen är anläggningsanpassad och genomförs på ditt företag.

Kursens mål

Att på ett säkert sätt handha och underhålla sin hetoljeanläggning.

Kursens innehåll

  • Hetolja

  • Enkel förbränningslära

  • Brännare

  • Systemuppbyggnad

  • Utrustning/Skyddsanordningar och dess funktion

  • Fortlöpande tillsyn och underhåll

  • Övervakning

  • Besiktnings- och användarföreskrifter

  • Praktiska övningar

  • Skriftligt prov

Praktisk information