Pannskötarutbildningar

Drift av pannanläggningar - grund

Grundkurs

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på dig som pannskötare. Du ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas. I kursen får du lära dig anläggningssäkerhet, praktiskt handhavande av pannans olika utrustningsdetaljer, enkel förbrännningslära, daglig skötsel och fortlöpande tillsyn. Kursen omfattar de vanligast förekommande mindre och medelstora anläggningarna och genomförs på E.ON Värme Sverige AB i Örebro där vi har tillgång till oljeeldad övningsångpanna. Vi kombinerar lärarledda lektioner med praktiska övningar.

Kursen ger dig

Deltagarna ska efter kursen vara medvetna om de risker som finns i en anläggning, känna till gällande föreskrifter samt efter ytterligare praktik i den egna anläggningen kunna sköta driften av pannan/pannorna och ingå i eventuell jourtjänst eller beredskap.

Program

 • Olika anläggningar

 • Olika bränslen och förbränningsanordningar

 • Matarvatten

 • Olika pannors utrustning

 • Övervakning

 • Föreskrifter

 • Tillsyn/daglig skötsel

 • Fortlöpande tillsyn

 • Styr- och reglerteknik

 • Enkel termodynamik

 • Praktiska övningar

 • Grupparbeten

 • Skriftligt prov

Praktisk information

 • Lämpliga förkunskaper

  3-6 månaders praktik. Kursinnehållet lämpar sig även för den som vill ”fräscha upp” sina gamla kunskaper.

  Kurslängd

  4,5 dagar.

  Hålltider: Kursen börjar kl. 13.00 första dagen och slutar ca kl. 15.00 sista dagen.

  Dokumentation, lunch och kaffe ingår i kurskostnaden. 

  Anläggningsanpassad kurs

  Vi håller gärna kurs på plats hos er. Kontakta;

  • Per-Anders Persson, tel 08-5011 3661
  • Tommy Peterson, tel 08-5011 3619
 • Ladda ner Kursblad - Drift av pannanläggningar Grundkurs , Folder - Alla pannskötarutbildningar
 • Ansvarig

  Per-Anders Persson per-anders.persson@inspecta.com