Pannskötarutbildningar

Drift av pannanläggningar - fortsättning

Fortsättningskurs

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas. Kursen vänder sig till dig som gick ”Drift av pannanläggningar – Grundkurs” för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning. Speciell tonvikt läggs på fastbränsleeldade anläggningar. Kursen genomförs vid E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket i Örebro, där vi har tillgång till övningsanläggning. I kursen ingår flera praktiska övningar t ex manuell start och stopp av ångturbin.

Kursen ger dig

Deltagarna ska efter kursen vara medvetna om de risker som finns i en anläggning, känna till gällande föreskrifter samt efter ytterligare praktik i den egna anläggningen kunna sköta driften av pannan/pannorna och ingå i eventuell jourtjänst eller beredskap.

Program

I kursen utgår vi från en typisk fastbränsleeldad anläggning och går igenom:

 • Pannkonstruktion

 • Bränslen och bränslehantering

 • Förbränning

 • Ång- och hetvattenpannors utrustning

 • Styr och reglerteknik

 • Förlust och verkningradsbegrepp

 • Vatten och vattenånga

 • Kort om besiktningsregler

 • Övervakning

 • Riskanalyser och riskbedömning

 • Fortlöpande tillsyn

Övningsexempel och grupparbeten

Praktisk information