Pannskötarutbildningar

Drift av mindre pannanläggningar

Utbildning för pannskötare

Arbetsmiljöverkets ställer krav på driftpersonalens kompetens i föreskriften AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar. Som ansvarig för en pannanläggning vill man också uppnå säker drift, hög tillgänglighet och god driftekonomi. Vi erbjuder utbildning utifrån just ditt företags behov och anpassar kursen efter din anläggning och din personal. Vår utbildning bygger på lång erfarenhet av pannor och uppfyller kraven på dokumenterad utbildning enligt AFS 2002:1. Våra kunniga utbildare finns i hela landet och kursen genomförs normalt på plats hos er.

Kursen ger dig

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om säker drift och användning, driftekonomi och en bra grund för ett eff ektivt och säkert arbete i den egna anläggningen.

Program

 • Olika typer av pannor och anläggningar

 • Enkel förbränningslära

 • Brännare

 • Pannkonstruktioner

 • Utrustning och dess funktion

 • Fortlöpande tillsyn

 • Övervakning

 • Besiktning och användarföreskrifter

 • Praktiska övningar

 • Skriftligt prov 

Praktisk information

 • Vi håller kursen på plats hos er. Välj hela eller delar av en kurs eller kombinera delar ur flera olika kurser. Vi utformar utbildningen efter era behov och önskemål.

  För kursuppläggning och kostnad kontakta ditt Inspectakontor eller Inspecta Academy, mailto:academy@inspecta.com

  Kurslängd
  1 – 1, 5 dag beroende på anläggning.

  Förkunskaper
  Kunskaper om den egna anläggningen.

  Kontaktperson

  Ort

  Telefonnummer

  Patrik Johansson

  Falun

  070-395 38 65

  Mikael Dahlin

  Gävle  

  070-333 92 31 

  Magnus Aronsson

  Göteborg

  070-395 31 13

  Per-Anders Persson

  Karlstad

  070-641 54 18

  Kjell Sundbom

  Luleå

  070-378 32 42

  Ulrik Schmatz 

  Malmö

  070-522 11 14 

  Mattias Falk

  Norrköping

  070-670 54 41

  Daniel Ohlsson 

  Stockholm

  070-533 46 70 

  Hans Nordsten

  Sundsvall

  070-671 12 56

  Tarmo Ahonen

  Västerås

  070-311 65 07

  Tommy Petersson

  Växjö

  070-238 59 95

  Hans Björsmo

  Örebro

  070-334 49 67

 • Ladda ner Kursblad - Drift av mindre pannanläggningar , Folder - Alla Pannskötarutbildningar