Diplomutbildningar

Diplomutbildning - Inspektion och Underhåll

En diplomutbildning för dig som arbetar med inspektion och underhåll inom industrin. Vi på Inspecta har nu tagit fram en diplomutbildning för att skapa en branchstandard som ger dig en kvalitetstämpel på dina kunskaper och din kompetens. Diplomutbildningen omfattas tre grundmoduler på 11 dagar och sedan en specialisering där man väljer mellan tre inriktningar, antingen:

 1. Skademekanismer
 2. Tillverkningskontroll
 3. UH-teknik

Grundmodul 1:

 • Regelverk grund - 2 dagar
 • OFP- vad är det? - 1 dag
 • Inspektionsteknik 1 - 2 dagar

Grundmodul 2:

 • Material-(svets) kunskap - 2 dagar
 • Isometrier och svetsbeteckningar - 1 dag

Grundmodul 3:

 • Inspektionsteknik 2 - 2 dagar
 • Reparation och ändring - 1 dag

Tillval till grundmodulerna:

 • Cisterner - 1 dag
 • ASME - 1 dag
 • Betong- och stålkonstruktion - 2 dagar
 • Plast och komposit - 1 dag
 • Riskanalys för produkter /anläggningar - 2 dagar

 

Specialisering - välj inriktning:
Alternativ 1: Skademekanismer

 • Skadeutredning och Material - 2 dagar
 • Korrosion - 2 dagar
 • Brottmekanik - 2 dagar
 • Fitness for Service - 1 dag

Alternativ 2: Tillverkningskontroll

 • PED/MD - 2 dagar
 • Konstruktionskontroll - 1 dag
 • Provning av material och svets - 1 dag
 • Kvalitetsstyrning av svetsade produkter - 2 dagar

Alternativ 3: UH-teknik

 • Baskurs i underhåll och driftsäkerhet - 2+2 dagar
 • Säkerhetsventiler - 2 dagar
 • Flänsförband - web + 1 dag

Samla ihop kurser till ett diplom:
Om du redan har läst några av kurserna som ingår i Diplomutbildningen så kan du tillgodoräkna dig dessa kurser. Detta gäller inom ramen av 3 år. Det gör att du under en 3-års period kan samla ihop våra fristående kurser till ett diplom. Hör gärna av dig om du vill veta mera om detta.

Praktisk information