Alla Utbildningar

CE-märkning och Maskindirektivet

Inköp, beställning, brukaransvar

Både EUs många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen. Exempel visar kraven och vilka möjligheter du, som köpare eller säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar. 

Kurserna ger dig

Nyttiga kunskaper för bättre underlag vid inköp av produkter och anläggningar. Du får bra förutsättningar för lyckade upphandlingar och projekt.

Dag 2 ger en fördjupning kring maskindirektivet framförallt den viktiga riskanalysen och kraven för olika områden som material, svets, ofp, hållfasthet m m.

Program

CE-märkning och Maskindirektivet, MD

  • Grundläggande säkerhetskrav (ESR)

  • Definitioner och tillämpningsområde

  • Förändringar i nya maskindirektivet

  • Säkerhetssystem, integration av säkerhet

  • Utformning av anvisning, säkerhetsinstruktioner mm

  • A-, B och C-standarder, Harmoniserade standarder

  • Riskanalys

  • Försäkran om överensstämmelse, 2A och 2B intyg

Mål med kursen
Att kunna förstå och uppfylla maskindirektivets krav på säkerhet samt att kunna utföra och förstå vikten av riskanalys.

Kursen vänder sig till dig som CE-märker maskiner och till dig som ansvarar och/eller arbetar med maskiner.

Praktisk information