Alla Utbildningar

Brottmekanik - intervall för inspektion

Var ska vi leta sprickor? Vilket tidsintervall bör användas mellan återkommande provning givet en viss detekteringsförmåga? Kan utrustningen köras vidare en period och uppfylla tillräcklig säkerhetsmarginal trots att en spricka upptäckts? Uppstår läckage före brott?

Idag är brottmekaniken ett utmärkt hjälpmedel för att analysera sprickor och spricktillväxt. Teorierna har utvecklats och idag finns erkända och beprövade metoder. Förutom bedömning av upptäckta defekter kan brottmekanik även nyttjas redan vid dimensionering på konstruktionsstadiet. Ett stort användningsområde är för bestämning av provningsintervall vid återkommande provning.

Kursen omfattar avsnitt inom områdena brottmekanik, plastisk kollaps, spricktillväxt, materialteknik och oförstörande provning. Med kunskap från dessa områden lär vi dig praktisk analys av sprickor och provningsintervall.

Program

 • Grundläggande haveri- och skademekanismer

 • Driftinducerad sprickbildning och defekter från tillverkning

 • Spricktillväxtmekanismer (utmattning, spänningskorrosion,korrosionsutmattning)

 • Linjär brottmekanik

 • Brottmekanisk provning, master-curvemetoden

 • Gränslastanalys

 • Olinjär brottmekanik

 • Failure Assesment Diagram

 • Skadetålighetsanalys

 • Brottmekaniska handboken

 • Datorprogrammet ProSACC

 • Svetsegenspänningar

 • Introduktion till probabilistisk brottmekanik

Kursen vänder sig främst till konstruktörer, beräknings-, underhålls- och provningsingenjörer.

Praktisk information

 • Hålltider: kl. 08:30 kaffe. Kurs kl. 09:00-16:30 båda dagarna.

  Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

  Dokumentation
  Kurspärmen ger dokumentation av teorin för alla avsnitt samt ProSACC, brottmekanisk handbok. Datorprogrammet ProSACC för Windows kan köpas separat.

 • Ladda ner Kursblad - Brottmekanik - intervall för inspektion
 • Ansvarig