Material ATEX 2014

Tack för att du besökte årets seminarium. Här kan du ladda ner åhörarkopior av föreläsarnas presentationer.

 

Brandskyddsorganisation, inte bara på pappret
Thomas Roos, Brand- & säkerhetssamordnare Octapharma

Varför ett dyrare pris på Ex-klassad utrustning?
Sture Holm, Malux

Dammexplosioner - Vad gör vi åt det?
Nijaz Basic, Fagerbergs

Elsäkerhet kopplat till Brand och ATEX
Jimmy Laukas, Besiktningsingenjör Inspecta

Boverkets byggregler – en hjälp eller en begränsning
Per-Olov Nilsson, Brandingenjör Inspecta

Arbete enligt SEVESO- och ATEX-direktiv
Michael Nilsson, Arbetsmiljöverket (AV)