Vad har ADR, ATEX och Brand gemensamt?

Seminarium för dig som verkar inom brandfarlig eller explosiv miljö

Seminarium för dig som verkar inom brandfarlig eller explosionsfarlig miljö

Att förhindra brand och explosion är något det jobbas med från många olika håll. Myndigheterna arbetar med regelverket för bl.a. Brand och ATEX och företag arbetar operativt för att uppfylla dessa. Vi vill genom detta seminarium skapa en plattform för möte, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och diskussion.  Anmäl dig redan nu.

Vem har nytta av att gå?
Vi vänder oss till dig som arbetar som brandskyddsansvarig, föreståndare för brandfarlig vara, hanterar damm, brännbara gaser eller vätskor eller som tillverkar, köper eller säljer utrustning för explosiva miljöer.

Utställning
I pauserna kan du besöka utställningen där olika leverantörer presenterar produkter och tjänster. 

Är det intressant för dig/ditt företag att ställa ut?
Läs om vårt utställarpaket.

Program

Program och datum för Atex och Brand 2015 är ännu ej fastställt.

Atex och Brand 2014 innehöll följande:

Brandskyddsorganisation, inte bara på papperet. 
Hur kommer man i mål med sitt systematiska brandskyddsarbete, med motiverade och engagerade medarbetare och chefer?
Föreläsare – Thomas Roos, Brand- & säkerhetssamordnare Octapharma 

Varför ett dyrare pris på Ex-klassad utrustning?
Vilka utmaningar står man inför när man skall ta fram utrustning för Ex-zoner? Vad är skillnaden på utrustningar i olika zoner?
Föreläsare – Sture Holm, Malux

Dammexplosioner - Vad gör vi åt det?
Vad finns det för olika passiva och aktiva skydd för att förhindra eller lindra konsekvenserna av dammexplosioner?
Föreläsare – Nijaz Basic, Fagerbergs

Elsäkerhet kopplat till Brand och ATEX
Vad är viktigt att tänka på när det gäller elsäkerhet vid hantering av
brandfarlig vara eller damm? Vad är bakgrunden till att el många gånger är orsaken till brandtillbud och bränder?
Föreläsare – Jimmy Laukas, Besiktningsingenjör Inspecta

Boverkets byggregler – en hjälp eller en begränsning
Vilka utmaningar står man inför vid ändringar, ombyggnationer och tillbyggen, och när är det ändring eller ombyggnad?
Föreläsare – Per-Olov Nilsson, Brandingenjör Inspecta

Arbete enligt SEVESO- och ATEX-direktiv 
Vad finns det för likheter och skillnader med arbetet att uppfylla kraven i de olika lagstiftningarna? Vad innebär ett säkerhetsledningssystem?
Föreläsare – Michael Nilsson, Arbetsmiljöverket (AV)

Praktisk information